نگهداری فرش دستبافت

نگهداری فرش دستبافت در بین خانواده های ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است و خریداران فرش دستبافت همواره در صدد نگهداری درست از این فرش می باشند. نگهداری فرش دستبافت از این حیث اهمیت دارد که این فرش به عنوان سرمایه ی ملی و مانند طلا با ارزش است و هرچه قدر هم از عمر …