هنگام خرید فرش 1200 شانه به چه نکاتی بیشتر توجه کنیم؟

خرید فرش ماشینی به خصوص خرید فرش 1200 شانه این روزها به یکی از مهمترین خریدهای خانواده های ایرانی تبدیل شده است. خرید فرش آن هم ماشینی می تواند به دلیل مناسب بودن قیمت آن انتخاب بسیاری از خانواده ها به شمار برود. حال در هنگام خرید فرش ماشینی باید به دو عنصر مهم که …